Skojätten Footway fortsätter att växa

Footway och Daniel Mühlbach har redan etablerat sig på allvar på den nordiska marknaden, som en av de största och mest framgångsrika försäljarna av skor på nätet. Företaget grundades år 2010 och har sedan lanseringen på de tre skandinaviska marknaderna samt den finska marknaden under våren 2011 cementerat sin position som en ledande aktör inom produktkategorin skor på nätet.

Med 37 anställda fördelat på kontoret i Kista och centrallagret i Helsingborg, och en omsättning på 260 miljoner kronor, är Footway att betrakta som en riktig skojätte på nätet. Efter smarta förvärv av andra skobutiker på nätet 2013 och 2014, följde ett integrationsarbete som pågick under två år. Under 2015 växte bolagets intäkter med 65 procent jämfört med året dessförinnan och Footway nådde lönsamhet. Bolagets rörelseresultat före räntor, skatter, ned-/avskrivningar och amortering uppgick då till 6,6 miljoner kronor.

Footway vänder blickarna mot Europa

VD Daniel Mühlbachs planer för Footway har ända sedan starten varit storslagna. Att vara den ledande skobutiken på nätet i Norden är inte Footways slutmål. Istället står man i startgroparna inför en expansion som är tänkt att ta företaget till nya höjder. Nu i höst kommer man nämligen att försöka slå sig in på andra europeiska marknader, genom att öppna upp för export till fler länder i Europa. Inför denna expansion har Footway rekryterat nya personer till nyckelpositionerna CFO (Chief Financial Officer) och IT Development Team Leader.

Ny CFO är Fredrik Wallmark, som tidigare har arbetat som Group Business Controller på AcadeMedia. Han ersätter Per Jalvemyr, som har valt att sluta hos Footway delvis på grund av pendlingsavståndet från Göteborg. Steve Widinghoff är den person som fyller positionen som IT Development Team Leader. Han förväntas få en viktig roll i den expansion som Footway står inför, då bolagets tekniska plattform kommer att ha en avgörande betydelse för den fortsatta framgången.