Stockholm: Ansvarsfördelning vid stambyte

Vem är ansvarig för att ett stambyte genomförs på en fastighet? Det beror primärt på boendeform. Vilket företag ska anlitas vid behov av denna renovering? Även detta beror primärt på boendeform. Här förklaras skillnaderna samt hur boende i Stockholm kan påverkas av kostnadsansvaret.

Hyresrätt – Fastighetsägaren har hela ansvaret

Hyresrätter ägs av en fastighetsägare (ofta fastighetsbolag) som sedan hyr ut de enskilda lägenheterna. Det är fastighetsägaren som till fullo är ansvarig för löpande underhåll. Det kan exempelvis gälla målning, snöskottning och stambyte. Även om ett stambyte klassas som ett mycket stort renoveringsprojekt så är det ändå underhåll.

Att det klassas som underhåll innebär även att någon hyreshöjning inte får ske enbart utifrån att ett stambyte sker. De som bor i hyreslägenheter i Stockholm, där stambyte genomförts, kan däremot vittna om att hyreshöjning har skett efteråt. Men det beror inte primärt på stambytet utan att fastighetsägarna passar på att även renovera badrum och andra våtrum. Med en högre standard kan även högre hyra tas ut. Detta ska däremot vara relativt proportionerligt.

Bostadsrätt – Styrelsen och föreningen

Inom en bostadsrättsförening finns ett delat ansvar.

 • Föreningen – Har ansvar för allt utvändigt samt det som inte kan ses inifrån, exempelvis ledningar och avlopp.
 • Boende – Har ansvar för allt som kan ses inifrån, exempelvis tapeter, väggar, kök osv.

I detta fall är det alltså föreningen som är ansvarig för att ett stambyte sker. Ytterst ansvarig är styrelsen vilka är de som kan ta de beslut som krävs för att renoveringen ska kunna påbörjas.

Det är även föreningen som betalar för själva arbetet. Däremot måste de finansiera sina utgifter med månadsavgiften hos de som bor i föreningen. Det sker generellt genom en högre månadsavgift. Till skillnad mot hyresrätter finns här ingen gräns för hur mycket avgiften får höjas. Det innebär till och med att vissa föreningar i Stockholm har behövt höja så mycket att vissa boende varit tvungna att flytta.

Vad kostar stambyte i Stockholm?

En entreprenör i Stockholm anger att stambyte kostar ca 300 000 kronor – 400 000 kronor per lägenhet. För en bostadsförening med 20 lägenheter handlar det alltså flera miljoner som ska betalas. Det vanligaste är att föreningens lån höjs varpå den högre räntekostnaden läggs på medlemmarna genom en förhöjd månadskostnad.

Det kan alltså vara en fördel att undersöka när stambyte gjordes senast samt föreningens ekonomiska ställning inför att en bostadsrätt köps i Stockholm. Det är två punkter som tydligt kan påverka framtida månadskostnad.

Vanliga frågor om attefallshus

Att bygga till ett attefallshus på tomten är ganska vanligt. Det krävs vanligtvis inget bygglov och är ett relativt enkelt sätt att få mer boyta eller förvaring på egendomen. Även om det är vanligt, så är kanske inte kunskapen om dom särskilt utbredd. Vid en sökning på ”attefallshus” på en populär sökmotor dykar populära frågor upp. Här tar vi upp några av de mest ofta ställda frågorna av svenskarna – och ger svar på dem.

Innehåll:

 • Får man ha toalett i attefallshus?
 • Kan kommunen neka mig att bygga det?
 • Hur lång tid tar det att bygga?

Får man ha toalett i attefallshus?

Ja, det får man. Även badrum och kök är tillåtet att bygga in. De är tillåtet att använda dom som permanentbostäder, så givetvis är det särskilt lägligt att kunna ha alla bekvämligheter.

Kan kommunen neka mig att bygga det?

Som regel, så kan de inte göra det. Attefallshus är bygglovsbefriade, även om det finns vissa undantag. Ett exempel på när du måste ansöka om bygglov, vilket kommunen kan godkänna eller neka, är om du vill bygga i ett område som anses vara särskilt värdefull miljö.

I övrigt får husen strida mot områdesbestämmelser och bestämmelser i detaljplan. Om du äger en tomt där du redan nyttjat byggrätten till fullo, så kan du ändå bygga. Samma gäller det som kallas för prickmark.

Hur lång tid tar det att bygga?

Det varierar naturligtvis ganska kraftigt, bland annat beroende på hur stort huset är och hur det skall byggas. Det kan verka som en ganska enkel och snabb process att beställa en byggsats och sätta ihop huset själv – men räkna med att tar tid.

Utgå ifrån att det normalt tar ungefär ett år från planerande till inflyttning. Du kan göra att processen går snabbare genom att ta in hantverkare som bygger det mesta åt dig. Vill du spara pengar, men är okej med att det tar lite längre tid, så kan du utföra större delar av arbetet själv. Att bygga huset och förbereda tomten kan i sig ta över ett halvår – därutöver ska du förmodligen anpassa huset tillsammans med en arkitekt och få klartecken av kommunen för byggstart.

Bara att få klartecken från kommunen kan ta flera månader om de har långa handläggningstider. Bor du i en kommun med kortare handläggningstider kan det ta några veckor för detta – men det här kan vara lite svårt att räkna på, på förhand.

Säkerhet som uppnås med kamerabevakning

I de flesta kompletta paketlösningar inom företagslarm ingår kamerabevakning. Det innebär att ett par kameror monteras upp i eller utanför företagets lokaler. En lösning som ger trygghet på flera olika sätt.

Vid överfallslarm – Visar vad som händer

Om en anställd aktiverar ett överfallslarm kommer video från larmets kamerabevakning direkt att visas för larmbolaget. De kan direkt se situationen och agera på ett korrekt sätt. Det är ju exempelvis mycket stor skillnad på hur väktare och larmoperatör ska agera vid:

 • Brand
 • Överfall
 • Snatteri
 • Allmänt orolig situation
 • Sjukdomstillstånd

Tack vare kamerorna kan operatören agera snabbt och skicka den hjälp som behövs.

Kamerabevakning motverkar stölder och skadegörelse

Det finns flera undersökningar som visar att kamerabevakning både minskar antalet stölder samt tillfällen av skadegörelse. De som kommer in i företagets lokaler ser kamerorna och vet att de är ”iakttagna”. Eftersom det blir en proaktiv åtgärd är det visserligen svårt att mäta dess exakta effekt men A/B-studier visar att det har en avskräckande effekt.

Kameror kan bevaka utan att identifiera

Övervakningskameror får enbart monteras så att de filmar i den butik som ska skyddas. De får inte vara vridna så att förbipasserande utanför blir filmade. Detta gör det ibland svårt att bevaka utanför offentliga byggnader och på allmänna platser. En lösning är att använda värmekameror. Dessa identifierar inte personen men larmbolaget kan ändå se om personen försöker göra inbrott, utför skadegörelse eller annan olaglig verksamhet i närheten av byggnaden.

Trygghet – Vem står vid entrén

Företag som har en låst dörr i entrén kan använda kamerabevakning för att identifiera vem det är som vill komma in. När någon ringer på dörren kan de anställda direkt se, i appen eller via en dator, vem som står vid dörren.

Kommunikation via video och ljud

En del kameror har även högtalare och mikrofon. Detta för att underlätta kommunikation via kameran. Används kamerabevakning, med denna tekniska lösning, kan larmoperatören direkt kommunicera med den som aktiverat larmet.

 • Inbrott / Skadegörelse / Misshandel
  Är det någon obehörig som tagit sig in i företagets lokaler kan operatören påtala att personen är upptäckt samt att väktare och polis är på väg.
 • Sjukdom
  Är det någon som är sjuk kan en tydligare sjukdomsbild förmedlas vilket gör det lättare för sjukvården att ge rätt hjälp.

Astrologi låter stjärnorna visa dig vägen framåt

Det kan kännas frestande för många människor att avfärda astrologi som rent hokus pokus. Andra ser ner på denna vetenskap och tycker att den främst hör hemma i en tonårstidning eller liknande. Men faktum är att denna konst att tyda stjärnorna inte bara är uråldrig utan också hjälper oss människor att bättre förstå våra inre världar såväl som den yttre världen runt omkring oss. Den har förvisso fluktuerat i popularitet under årens gång men den har alltid funnits där och idag har dagens ungdom funnit intresse för denna lära om stjärnorna.

Fördelarna med astrologi för dig som vill få en ökad förståelse

Det finns många fördelar med att använda sig av astrologi i vardagen:

 • Definierar tidsmässiga cykler. En av de mest påtagliga fördelarna är att denna lära hjälper oss att definiera en cykel början, mitt och slut. Därmed kan den hjälpa oss att förstå var vi befinner oss i den process som vi är i. Detta gäller oavsett om du går igenom en större förändring i ditt liv eller om du försöker värdera om en vänskap. Du kan få vägledning i vilket som är det nästa steget för dig att ta.
 • Beskriver det underliggande syftet. En annan fördel är att denna lära beskriver det underliggande syftet i våra erfarenheter. Till exempel kan du använda den för att få reda på varför du går igenom en svår och utmanande tid i din karriär, i ditt förhållande eller i något annat sammanhang. Du får veta vad som döljer sig under ytan och ligger till grund för denna upplevelse. Dessutom kan du få hjälp att se den större helheten och acceptera den utan att vara dömande.
 • Håller koll på cykler i ditt liv. Ytterligare ett sätt att använda astrologi är för att hålla koll på olika cykler i ditt liv. Till exempel kan du ta reda på när Uranus och Venus tidigare har interagerat med varandra och hur din nuvarande upplevelse är kopplad till planeternas tidigare interaktion. Mönster som dessa låter dig dra lärdomar om dig själv ur ett större perspektiv och med hänvisning till livets övergripande cykel.

Så om du vill lära dig att förstå dig själv och din omvärld bättre bör du inte vara alltför snabb med att avfärda denna lära som hokus pokus!

Hitta den billigaste hundförsäkringen

På jakt efter den billigaste hundförsäkringen? Då finns flera sätt att hitta en men enklast är troligen att leta och jämföra på nätet. Det finns dock flera saker som är viktiga att kolla på förutom priset – till exempel vad som egentligen igår och hur hög självrisk som gäller. Läs mer om att hitta en försäkring med lågt pris till din hund här.

Hitta den billigaste hundförsäkringen – på nätet

Det enklaste sättet att hitta den billigaste hundförsäkringen är troligen genom att leta på nätet. Här finns alla försäkringsbolag, deras hemsidor och all nödvändig information som kan tänkas behövas. Ett tips är att börja med att se hur utbudet av hundförsäkringar ser ut, lista några av dom som verkar bra och prisvärda och sedan gå vidare genom att jämföra dessa mot varandra.

Saker att jämföra

För dig som är på jakt efter den billigaste hundförsäkringen kan det vara bra att tänka på att billig inte är detsamma som bäst. Det är alltså viktigt att försäkringen täcker för det som är viktigast och några punkter som är bra att jämföra är:

 • Veterinärvårdskostnad – Många försäkringsbolag erbjuder olika typer av hundförsäkringar och dom kan då heta till exempel ”small”, ”medium” och ”large”. 

Här kan vad som ingår skilja sig men även veterinärvårdskostnaden. Värt att tänka på är att ett veterinärbesök ofta kan bli dyrt och behövs till exempel en operation eller annat omfattande ingrepp är det bara att ha hunden ordentligt försäkrad – annars blir det mycket pengar att ta från egen ficka.
 • Vad som ingår – Vad ingår och vad ingår inte? Här kan det finnas stora skillnader och därmed är det också viktigt att kolla på – och lika viktigt att tänka till innan en försäkring tecknas.
 • Självrisk – Det kan vara så att den allra billigaste hundförsäkringen, sett till månadskostnaden, kan bli dyrare den dag den eventuellt behöver utnyttjas. Självrisken kan nämligen vara högre så vid jämförelser av försäkringar är det bra att kolla på vad just självrisken ligger på.

Det finns kort och gott en hel del att tänka på när du ska försäkra dig hund – allra helst om du vill göra det till ett så lågt pris som möjligt. Se till att jämföra ordentligt och att ha koll på vad som faktiskt ingår.

Arbetsmarknad och lön för läkare – för dig som ska börja plugga

För den som gör sig beredd på att söka till universitet och tänker sig en professionell framtid inom ett yrke som verkligen gör skillnad i samhället, kan läkarutbildningen vara intressant. Förutom att läkares löner är attraktiva är även framtidsutsikten för yrkesgruppen positiv. Enligt Arbetsförmedlingen har specialistläkare stora möjligheter till arbete på såväl kort sikt, det vill säga inom ett år, som medellång sikt, vilket är en femårsperiod från idag.

Att utbilda sig till läkare

Ett bra förberedande gymnasieprogram för den som planerar att bli läkare är Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap. Det går naturligtvis att läsa andra program också, men då krävs sannolikt tilläggskurser för att bli behörig att söka till läkarprogrammet. Läkarprogrammet är 5,5 år långt och följs upp av en AT (allmäntjänstgöring) på mellan 18 och 24 månader. Endast efter att ha avslutat AT är det möjligt att ansöka om läkarlegitimation. Förutom medicinska kunskaper är vissa personliga egenskaper mycket viktiga för att bli en framgångsrik läkare. Empati, ansvar och respekt för människor är endast ett fåtal exempel på denna typ av egenskaper.

Statistik och lön för läkare

Anledningen till att läkaryrket har goda framtidsutsikter är att arbetsmarknaden är väldigt bred. Sedan ett par år har det varit relativt hög konkurrens om AT-tjänsterna på Sveriges sjukhus och detta förväntas hålla i sig. Däremot kommer framför allt specialistläkare att vara särskilt eftertraktade på arbetsmarknaden inom en fem- till tioårsperiod. Detta beror till stor del på att den svenska befolkningen i genomsnitt lever längre. När det gäller löner beror den individuella lönesättningen naturligtvis på ett antal olika faktorer – inte minst hur väl den enskilde läkaren lyckas löneförhandla. Det nedanstående redogör genomsnittlig lön för läkare i olika utbildningssteg.

 • AT-läkare. Medellönen för allmäntjänstgöringsläkare ligger på runt 34 000 till 36 000 kronor per månad.
 • ST-läkare. För läkare på specialiseringstjänstgöring ligger medellönen på cirka 50 000 kronor per månad.
 • Specialistläkare. Specialistläkare tjänar i genomsnitt cirka 79 000 kronor i månaden.

För samtliga ovanstående gäller att beroende på var i landet man befinner sig och hur stor efterfrågan är i just den regionen, finns stor möjlighet att förhandla ens lön.

Bra restaurang för stort sällskap i Gamla Stan

Det kan vara svårt att hitta ett bra ställe att äta för stora sällskap på uppemot 50 personer. Detta gäller i synnerhet då man vill att hela sällskapet ska kunna rymmas i ett och samma rum. Som tur är finns det möjlighet att äta på en restaurang för stort sällskap i Gamla Stan om ni befinner er i huvudstaden. Med lite planering och tålamod brukar detta lösa sig väldigt bra i slutändan!

Med det sagt kan det ändå vara värt att tänka lite grann på vissa saker. Vilka dessa är förklarar vi nedan!

Att tänka på när du letar efter en restaurang för stort sällskap

När du är på jakt efter en restaurang för stort sällskap i Stockholm bör du ha vissa saker i åtanke. Vi syftar då på följande aspekter:

 • Boka gärna i förväg. Det kan vara svårt för restauranger att rymma ett större sällskap som inte bokar i förväg. Därför bör du ta för vana att boka bord för hela sällskapet istället för att bara dyka upp vid restaurangen ur det blå. På så vis ger ni restaurangpersonalen en chans att förbereda inför er ankomst. Tänk också på att hålla restaurangen uppdaterad om storleken på sällskapet skulle förändras mycket inför besöket!
 • Dyk helst upp i samlad trupp. Det kan vara svårt att hålla reda på en stor grupp när deltagarna i gruppen kommer och går vid olika tider. Genom att istället dyka upp samtidigt i samlad trupp gör ni jobbet enklare för serveringspersonalen. Samtidigt kan ni även förvänta er att betjänas på ett mer effektivt och bättre sätt om ni gör detta.
 • Meddela gärna direkt om ni vill dela på notan. Det händer lätt att man kommer på i slutet av måltiden att man vill dela på notan. Men allra helst bör ni meddela serveringspersonalen detta direkt. På så vis gör ni det enklare att dela upp notan i flera delar jämfört med att försöka göra detta i efterhand.
 • Stanna inte kvar hela kvällen. Det är såklart inget problem att ni stannar kvar länge om ni fortsätter att beställa mat och dryck under kvällen. Men i annat fall tar ni upp bord och resurser som skulle kunna användas åt andra gäster. Förflytta er då hellre till baren!

Om att hitta nya favoritsajter

Det finns närmare 2 miljarder webbplatser världen över för dig att upptäcka. Endast en bråkdel av dessa är svenska webbsidor, men det finns ändå väldigt många sådana att besöka och botanisera bland. Så om du är trött på att bläddra mellan de hemsidor som du alltid besöker bör du spana in onlinelistan. Denna webbplats är nämligen en katalog som samlar in och kategoriserar svenska webbplatser på ett begripligt och lättöverskådligt sätt.

För som med allt annat här i livet förnöjer omväxling. Det blir till slut tråkigt att surfa runt på nätet på ett rutinmässigt sätt på samma gamla hemsidor. Därför finns det ett stort behov och en efterfrågan på denna typ av webbkataloger. Visst, du kanske inte tycker att precis alla svenska webbsidor i katalogen är precis lika intressanta – du kan dock hitta många spännande sajter som du aldrig tidigare har hört talas om!

Och det finns något för alla, oavsett vilka ämnen du är intresserad av. Det spelar faktiskt mindre roll om du är på jakt efter mer information om den gröna ön Madeira, vill lära mer om hinduism och hinduiska tempel i Sverige eller söker information om hjärt-lungräddning. Webbsidor inom alla dessa ämnen och många fler därtill kan du hitta med hjälp av. https://onlinelistan.com/.

Några exempel på spännande sajter hos onlinelistan.com

Till att börja med kan vi nämna att onlinelistan.com har ett urval av kategorier. I denna webbkatalog hittar du bland annat svenska sajter inom så spridda ämnen som:

 • Datorer
 • Referenser
 • Massmedia
 • Politik
 • Näringsliv
 • Nöjen och fritid
 • Evenemang
 • Offentlig förvaltning

När du dyker på djupet i de olika kategorierna finner du att dessa i sig hyser olika underkategorier. Via dessa kan du sedan klicka dig vidare till spännande webbplatser såsom:

 • Google
 • Dagens Nyheter
 • Svenska Dagbladet
 • Lajkat.se
 • Datavetenskap.nu

Detta är bara ett axplock av några av de mest eftersökta sajterna i webbkatalogen. Några av de senaste tillskotten till onlinelistan.com är i skrivande stund:

SEOkartan.se
Hund24
En fråga om dagen
Nu bloggar hon
Gå ner i vikt snabbt
Tjänstedesignbloggen.

Som du märker finns det något för alla i denna digitala katalog!

Bilskrot – ett miljömässigt arbete

Det arbete som en bilskrot utför idag skiljer sig mycket mot det arbete som de utförde för 25 år sedan. Idag är det ett betydligt större fokus på miljö – något som genomsyrar hela deras verksamhet.

 • Gratis hämtning – Så bilarna inte står i naturen
 • Demontering och hantering – För att minska farliga utsläpp
 • Begagnade bildelar – Återbruk är viktigt för mindre miljöpåverkan

Gratis hämtning

I de allra flesta kommuner i Sverige går det att beställa gratis hämtning av sin skrotbil från en bilskrot. Detta antingen genom att ringa dem eller beställa hämtning via onlineformulär.

Fördelen med detta är att fler lämnar in sina gamla bilar istället för att låta dem stå kvar i trädgården. Att själv försöka transportera bilen till en bilskrot kan både vara omständligt och dyrt. Eftersom det är gratis lämnas fler bilar in vilket därmed innebär att en mindre mängd utsläpp sker i naturen. En person som har en bil i trädgården, i allt för dåligt skick, kan till och med fällas för miljöbrott pga. de utsläpp som kan ske. Detta framförallt om det är ett större antal och dessa har rostat så mycket att olja eller syror börjat läcka ut.

Demontering och hantering

De bilar som lämnas in på en bilskrot demonteras så att farliga ämnen kan tas hand om på bästa sätt. Ett exempel är att bilbatterierna tas ut och därefter lämnas till återvinning. Även här finns alltså ett miljöperspektiv som innebär att så lite miljöfarliga ämnen som möjligt ska komma ut i naturen.

En bilskrot säljer begagnade bildelar

De bildelar som kan återanvändas tar bilskroten hand om. Många är anslutna till en nationell bas där alla begagnade bildelar läggs upp. En person som går in till en bilverkstad i Umeå kan alltså beställa en begagnad bildel från Lund. Detta via anslutna bilverkstäder. Det absolut bästa som kan göras för miljön är just återbruk. Att återanvända och reparera påverkar miljön i betydligt mindre grad än att producera nytt. Denna nationella bas innebär därmed att en bilskrot kan tjäna pengar på återbruk, att konsumenten kan spara pengar och utsläppen minskar.

Eftersom det är gratis att lämna in sin bil på en bilskrot, och det är bästa alternativet för miljön, är det ett enkelt val.

Dr Dennis Gross – vegansk hudvård

Dr Dennis Gross – vegansk hudvård

Vegansk hudvård har blivit alltmer vanligt och populärt bland konsumenter att använda sig av. Ett hudvårdmärke som tillverkar veganska produkter är  Dr Dennis Gross.

Dr Dennis Gross och PETA

Hudvårdsmärket förhåller sig till världens största djurrättsorganisation PETA genom ett medlemskap PETAs Caring Consumer Projekt. Det innebär i grund och botten att Dr Dennis Gross Scincare är

 • Veganskt
 • Parabenfri
 • Och ej testad på djur.

Att produkterna inte är testade på djur behöver inte med automatik betyda att de är veganska, därför är det viktigt att leta efter att märkning som bevisar att de är det. En sådan märkning är PETA som de har fått tillstånd och godkännande att använda sig av.

Vad är egentligen vegansk hudvård?

I vegansk hudvård så förekommer det inga animalistiska ingredienser utan istället använder man sig av till exempel växter och syntetiskt framtagna ingredienser. Vegansk hudvård blir allt vanligare i takt med att konsumenter i högre utsträckning väljer att tänka och välja mer veganska produkter, både när det kommer till maten man äter men även till de hudvårdsprodukter man använder sig av. Dr Dennis Gross är ett exempel på hur ett hudvårdsmärke aktiv jobbar med att ta fram sådana typer av hudvårdsprodukter.

Varumärket riktar sig även till de med känslig hy och den veganska inriktningen går hand i hand med känslig hy då veganska produkter är skonsamma mot huden. Andra fördelar som kan skönjas i vegansk hudvård inklusive Dr Dennis Gross sortiment är att de innehåller vitaminer och antioxidanter som bidrar till att huden stärks och lystern i huden ökar.

3 veganska produkter från Dr Dennis Gross

 1. Stress Repair Face Cream – en ansiktskräm som är vegansk och inte testad på djur. Krämen innehåller bland annat vitamin B3 som verkar återfuktande och motverkar fina linjer. Så kallade ”superfoods” hjälper huden att stå emot stressrelaterade påfrestningar.
 2. All-In-One Cleanser With Toner – en rengöring som inte bara är vegansk och ej testad på djur utan även parabenfri. Rengöringen är dubbelverkande – den rengör huden samtidigt som smink tas bort. Dessutom återfuktas huden.

Universal Daily Peel – en peeling som även den är vegansk, parabenfri och ej testad på djur. Peelingen tar bort döda celler, jämnar ut och skapar balans i hudtonen.