Vad är neuropsykiatri?

Neuropsykiatri är en vetenskaplig studie av sinnet och hjärnan och hur de arbetar tillsammans. Målet med neuropsykiatri är att förstå hjärnans neurologiska processer som styr olika delar av kroppen och deras interaktioner. Som du säkert vet, har varje person ett neurologiskt system som styr hela kroppen, men detta är bara en del av bilden. Det finns också olika system inne i hjärnan som reglerar de aktiviteter som sker i dessa olika system. Neuropsykiatri studerar hur dessa system interagerar med varandra och vad som händer när dessa processer störs, till exempel från sjukdomar.

Studien av neuropsykiatri fokuserar på att undersöka hur hjärnans förmåga att tänka och resonera, till exempel, påverkas av olika miljöförhållanden. Den tittar på hur olika sorters information påverkar hjärnans funktioner. Neuropsykiatri undersöker också hur information behandlas och används av hjärnan i vårt dagliga liv. Det sätt som hjärnan bearbetar information är viktigt eftersom det avgör hur vi tänker.

Tänk på detta om du ska rita bygglovsritningar själv

Många väljer att anlita en firma för att få sina bygglovsritningar utförda. Att man gör det själv är dock inget ovanligt. Det är dock viktigt att de är fackmannamässigt utförda och ritade på riktigt vis, då det finns en gemensam standard för hur det ska se ut.

Låter det avancerat? Det är kanske inte så svårt som man tror. Men det finns ett antal saker som du behöver tänka på. Bland annat behöver du rita på ett vitt papper och göra det skalenligt. Här nedan har vi samlat ett antal saker att ha i åtanke. Det är kanske inte en komplett list – men kan hjälpa dig på traven.

Läs följande innan du börjar med dina bygglovsritningar

 • Använd ett vitt papper. Det här kanske låter självklart, men det är viktigt att du använder ett vitt papper. Dock kan det vara bra att hjälp av ett rutat papper för att få fram en “kladd”, eller en första skiss. Att kunna förhålla sig till rutorna kan tyckas enklare, men viktigt är alltså att ritningen sedan överförs till ett blankt, vitt papper som skickas in med bygglovsansökan.
 • Det måste vara skalenligt. Dina bygglovsritningar måste vara skalenliga för att kunna bedömas av kommunen. Vanliga skalor är 1:100 och 1:50. Använder du 1:50 innebär en meter två cm på ritningen, använder du 1:100 innebär en meter en cm på pappret. Det behöver inte vara någon exakt skala i sig, men det behöver anges och hela ritningen måste vara just
 • Använd ritverktyg för att göra det snyggare. Var mycket noggrann och använd ritverktyg som till exempel linjal för att göra det rakare, tydligare och snyggare.
 • Titta på mallar och exempelritningar. Exempelritningar finns det gott om på nätet. Sök i valfri sökmotor på fraser som “bygglovsritningar mall” eller “exempel på bygglovsritningar” och du bör finna flertalet relevanta resultat.
 • Inkludera skalstock. Ha med ritningshuvud (med information) samt skalstock på pappret som du skickar med ansökan.
 • Låt det ta sin tid. Visst kan handläggningstiderna kännas frustrerande långa ibland, och det kan vara frestande att få det gjort så snabbt som möjligt. Om du behöver komplettera innebär det dock att handläggningstiderna kan förlängas markant (beroende på tiderna i din aktuella kommun). Låt det ta sin tid!

 

Byta assistansbolag – på egen hand eller via förmedling?

Det finns många orsaker till att man kan känna för att byta assistansbolag. Och om det är så man känner ska man inte heller tveka att göra det, även om det kan kännas både jobbigt och svårt. När man kommit till den punkten att man vill byta har man två val – antingen att göra det helt på egen hand eller genom att ta hjälp av en så kallad assistansförmedling.

Byta assistansbolag själv

Om det finns nånting som du inte känner dig nöjd med i ditt nuvarande assistansbolag kan det vara läge att byta. Det är egentligen inte svårare än att man kontaktar ansvarig på bolaget och säger upp avtalet. Kanske kan du ta hjälp av dina anhöriga om det känns tufft att göra själv.

Tänk dock på att kolla efter ett nytt bolag innan du säger upp ditt nuvarande avtal. Även om det i dom flesta fall finns en uppsägningstid så kan det ta tid att leta upp, träffa och bestämma sig för en ny anordnare.

Via assistansförmedling

Att byta assistansbolag med hjälp av en assistansförmedling är lättare. Man behöver nämligen inte göra någonting själv – vare sig säga upp något avtal eller leta efter nya lämpliga assistansbolag. Självklart är man en del av processen och man kan välja hur mycket man själv vill delta i arbetet.

Men vill man göra så lite som möjligt så behöver man i princip bara lämna sina egna krav och önskemål på hur man vill att ett assistansbolag ska arbeta, och därefter kommer förmedlingen att hitta alternativ utifrån det. En assistansförmedling är helt oberoende och samarbetar inte med olika assistansbolag för att dom ska få fler kunder.

Vad är bäst?

På vilket sätt man föredrar att byta assistansbolag är en smaksak. Någon gillar att leta och jämföra nya bolag själv och har inga problem med att avsluta med assistansbolaget som verkställer insatserna i dagsläget. Det kanske rent av känns som ett roligt projekt. Någon annan kan tycka att hela processen känns otroligt jobbig – alltifrån att visa missnöje och säga upp avtalet till att försöka leta rätt på ett nytt assistansbolag.

Fundera på vad som passar just dig bäst. Några saker som är bra att fundera på innan beslutet fattas är följande:

 • Orkar jag genomföra processen själv?
 • Har jag tillräckligt mycket tid?
 • Har jag någon vän eller anhörig som kan hjälpa?

Jobba med 3D visualisering

Jobba med 3D visualisering

Vill du jobba med 3D visualisering? Det är ett yrke som ställer höga krav på såväl konstnärligt som tekniskt kunnande. För rätt person är det ett omväxlande yrke med goda karriärsmöjligheter, och så kallade 3D artister har inte sällan en god lön, givet att de jobbar med “rätt” kunder.  

Vad är 3D visualisering?

Till att börja med – vad är egentligen 3D visualisering? Det är processen där grafiskt innehåll skapas med hjälp av olika 3D-verktyg, och är en modern metod för att fram bilder från till exempel ritningar, fotografier och skisser.

Kort sagt, kan man säga att 3D visualisering är ett samlingsbegrepp för att ta fram en bild i ett animationsprogram i 3D. För att göra detta behöver 3D artisten bland annat befatta sig med modellering, rendering och efterbehandling i bildredigeringsprogram så som Photoshop, till exempel.

Förmågor som är bra att ha

 • Estetisk läggning. För att kunna ta fram bilder med det uttryck som kunden önskar krävs en estetisk läggning, och en god känsla för färg och form.
 • Teknisk läggning. Samtidigt som man behöver ha en god känsla för färg och form, krävs även att man är tekniskt lagd. Detta för att på ett effektivt sätt kunna hantera de ofta tekniskt avancerade programmen som 3D artister jobbar i.
 • Generellt vill företagen som söker efter 3D artister ha arbetskraft som är serviceinriktad. Detta kanske för att, åtminstone på mindre företag, mycket direktkontakt med kunderna kan ske för illustratören.
 • Inom 3D visualisering är det svårt att alltid följa en steg för steg-guide. Det krävs ofta kreativitet för att lösa uppgiften och för att i slutändan göra kunden nöjd.

Löner

Vad medellönen inom 3d visualisering är tycks variera något mellan olika källor. En källa vi tittar på uppger att medellönen är 28 776 kronor i månaden, och då med en medelålder på nästan 32 år och en snitterfarenhet på sju år.

En annan källa hävdar att medellönen idag ligger på 35 200 kronor i månaden, och att den kommer att utvecklas till 38 000 kronor i månaden inom en snar framtid. Här ser vi också hur löneutvecklingen har sett ut sedan mitten av 00-talet, då den låg omkring 23 400 kronor i månaden. Det är alltså närmare 15 000 kronor i månaden som den har växt med, enligt den här källan.

Alla borde gå en HLR-utbildning

Alla borde gå en HLR-utbildning

Det är viktigt att vi alla genomgår en HLR-utbildning och vet hur man i en nödsituation använder en hjärtstartare. Många personer som drabbas av hjärtstillestånd dör nämligen innan de når fram till ett sjukhus så varje sekund är viktig. Möjligheterna till överlevnad för en person som drabbats av hjärtstillestånd minskar för varje minut som går utan att den drabbades hjärtrytm återställs genom defibrillering. Därför är det viktigt att så många människor som möjligt via en HLR-utbildning får den kunskap som krävs för att utföra korrekt hjärt-lungräddning och använda en defibrillator tills utbildad sjukvårdspersonal anländer till platsen.

Plötsligt hjärtstillestånd är ett sjukdomstillstånd som varje år kostar omkring 10 000 svenskar livet. Det är viktigt att medvetenheten kring sjukdomstillståndet och HLR som en metod för att rädda liv på personer som drabbats av detta ökar. Detta för att öka möjligheterna att rädda livet på de personer som drabbas av hjärtstillestånd.

Vad får jag ut av en HLR-utbildning?

Röda Korset rekommenderar att såväl privata hushåll som företag och skolor genomgår en HLR-utbildning samt får instruktioner för hur man använder en defibrillator. Dessa kunskaper kan ge den enskilde individen tillräcklig kunskap och mod nog att agera i en nödsituation. Via en HLR-utbildning får du kunskaper med vilka du kan rädda livet på en främmande människa eller en person i din närhet. Oavsett om du vill hålla dina närstående säkra eller hjälpa en kollega på din arbetsplats, eller använda din utbildning i HLR i din yrkesroll, kan du via en HLR-utbildning erhålla den kompetens som krävs.

Det finns flera olika organisationer och företag genom vilka du kan få utbildning i hjärt-lungräddning. Du kan själv hitta en utbildning där du kan få praktisk träning i HLR med erfarna instruktörer. Du kan också höra med din arbetsgivare för att se vilken utbildning i HLR du behöver genomgå för att uppfylla kraven för en viss tjänst. I vissa fall kan du få genomgå en HLR-utbildning genom det företag där du är anställd. På nätet kan du också hitta information om hjärt-lungräddning, men via internet får du inte den praktiska erfarenhet som du får genom en traditionell utbildning i hjärt-lungräddning. Utbildningar i praktisk form har sedan länge funnits på ett flertal orter i Sverige. Huvudsakligen Göteborg och Stockholm. Nu är kursmöjligheterna större än tidigare och HLR-utbildningar i Malmö blir allt vanligare. För att hitta vidare info om utbildningsplatser, tider och priser hänvisar vi till länken i texten. Att fler och fler väljer att investera i denna kompetens är någonting som gynnar hela samhället.

Polyuretan har obegränsade användningsområden

Polyuretan är ett plastmaterial som används till massor av olika produkter som du har omkring dig. Det finns i husvagnar, möbler och element. Det används i träningskläder, dämpare och i emballage. Polyuretan är extremt mångsidigt och användbart om du ska tillverka en produkt som kräver ett plastmaterial.

Polyuretan är ett plastmaterial som kan varieras i det oändliga och användas på en mängd olika områden. Materialet är formbart och har egenskaper som att det är slitstarkt, stabilt och isolerande. Det är även lätt och starkt. Polyuretan kan användas i miljöer som utsätts för höga eller låga temperaturer, starka vätskor som lösningsmedel eller syror eller produkter som utsätts för mekanisk nötning. Polyuretan har så stora användningsområden att det är svårt att sammanfatta, fråga gärna en tillverkare av polyuretanprodukter och beskriv vilka egenskaper du söker så kan de berätta mer.

Användning av polyuretan i Sverige

Poyuretan har två komponenter, polyol och isocyanat. Dessa produkter blandas och bildar då ett skum. Eftersom polyuretan kan ha öppna eller slutna celler så kan det användas på många olika sätt. Idag används polyuretan som isolering i till exempel möbler eller kylskåp. Det används även i packningar inom bilindustrin eftersom det inte expanderar och är mycket beständigt. Det används även som lim eller fogmassa då det även finns i flytande form. Polyuretan kan vara mycket hårt och beständigt eller mjuk och skumliknande.

Det har en god vidhäftning om det är fritt från fett eller smuts, vilket betyder att du kan kombinera polyuretan med andra material i din produkt. Kontakta en tillverkare av polyuretanprodukter för att diskutera detaljer runt just din produkt. Eftersom polyuretan är så flexibelt så krävs det även erfarenhet för att kunna förstå och utnyttja materialet till sin fulla kapacitet vid tillverkningen av en produkt. En firma som arbetat med polyuretan kommer att kunna hjälpa dig för att maximera funktion, livslängd och säkerhet. Om man maximerar materialets egenskaper så kommer du att få ut det mesta av din produkt även när det gäller kostnadseffektivitet. Kontakta ett företag som tillverkar produkter i polyuretan för att reda ut detaljerna kring just din specifika produkt.

Skor av hög kvalité från Vagabond

Skor av hög kvalité från Vagabond

Det svenska skolmärket Vagabond är populärt på grund av sin stilrena design och sin höga kvalité. Vagabond står för en skandinavisk enkelhet som går hem på många ställen över hela världen. Med en tillverkning på omkring 2 miljoner par skor varje år så är Vagabond ett av de ledande företagen inom modevarumärken för just skor.

Vagabond är kända för sin design, sin minimalism och sina skor av hög kvalité. Du som har gamla skor från Vagabond kan ta med dem till din närmaste Vagabondbutik för att de ska kunna återvinnas eller återanvändas. Vagabond arbetar hårt med hållbarhet inom flera olika områden. Inte minst är detta viktigt inom området läder och hur läder processas och behandlas. Det handlar om saker som att de som arbetar med de kemikalier som behövs vid lädertillverkning ska ha schyssta arbetsvillkor och inte komma till skada. Det handlar även om vad som händer med kemikalierna efteråt så att närmiljö och vattendrag skyddas från miljöförstöring.

Ledande modevarumärke för skor

Vagabond är ett av Europas ledande märken inom skor de tillverkar runt 2 miljoner skor varje år. Förutom skor så tillverkar Vagabond även väskor och andra accessoarer. Huvudkontoret är beläget i Varberg på Västkusten där även designstudion och prototypverkstaden ligger. Skor från Vagabond designas och testat där för att de ska hålla måttet. Skor från Vagabond tillverkas för att hålla för det typiskt Skandinaviska vädret som vi ju alla vet inte är särskilt förlåtande. Den höga kvalitén kommer från många års erfarenhet inom skotillverkning. Förutom att en sko från Vagabond håller länge så är den även känd för att vara bekväm och passa fotens passform. Vagabond säljer skor på över 40 marknader över hela världen och har butiker, eller konceptbutiker, i många huvudstäder som till exempel Stockholm, Berlin, Köpenhamn och Budapest. Förutom att skor från Vagabond sälj i butiker världen över så är de även stora inom E-handel. Skor från Vagabond sälj självfallet även i skobutiker som säljer många olika sorters varumärken eller på varuhus som till exempel Åhléns eller likande. Vagabondbutiker finns dessutom på många gallerier eller köpcentrum runt om i Sverige.

Begagnade bilar i Örebro

I Örebro finns många olika typer av begagnade bilar att välja mellan och därför är det bra att avgränsa sig när det kommer till saker som hur gammal bilen ska vara, samt om den ska drivas av bensin eller diesel. Här kommer några tips på vägen.

Först måste du fråga dig vilka egenskaper du vill att bilen ska ha. Eftersom det finns så många begagnade bilar i Örebro så kan det vara bra att avgränsa sig. Ska du ha en bensindriven bil eller en som går på diesel? Hur gammal ska bilen vara? Och så vidare! Här kommer några tips på hur du kan avgränsa dig när du letar efter begagnade bilar i Örebro.

Hur gammal bil?

En tre år gammal bil som gått omkring femtusen mil är en bra riktlinje om du vill ha en bil som är kostnadseffektiv. En bil som är relativt ny och som redan har ägts av någon är generellt väl omhändertagna. Den första ägaren har säkerligen utfört service och så vidare. Dessutom slipper du det stora pristapp på ungefär halva bilens värde som bilen tappar från och med det att den är splitterny och de första tre åren. Det finns många sätt att hitta begagnade bilar i Örebro, men en idé kan vara att titta på nätauktioner, där säljs ofta till exempel tjänstebilar. Om du är oerfaren när det gäller bilar och inte kan avgöra hur gott skick bilen är i så kan det vara en bra idé att köpa bilen av en MRF-ansluten bilhandlare istället för från en privatperson. Om du köper av en sådan bilhandlare får du ofta med en garanti och en varudeklaration.

Diesel och miljö

Om du i huvudsak ska använda bilen i en storstad så är det bästa att välja en bensindriven bil eller en hybrid bil som går att köra både på el och bensin. Om du vill letar efter begagnade bilar i Örebro som är minst skadliga för miljön så ska du undvika gamla dieselbilar. De släpper ut höga halter av föroreningar jämfört med andra bilar. Även nyare modeller av dieselbilar har höga utsläpp om man jämför med andra modeller. Det handlar om utsläpp av kväveoxider, något som förorenar luften i staden och är skadligt för människor som vistas i närmiljön. En ny dieselbil har mer avancerad rening och kan rena avgasluften från kväveoxider i högra grad.

GPS Klocka för barn

Det är inte ovanligt att föräldrar ger sina barn smartphones i tidig ålder. Detta kanske främst för att kunna nå dem och för att hålla koll på var de befinner sig. Samtidigt kommer detta med vissa nackdelar. De flesta anser att det är negativt om barnet fastnar vid skärmen för mycket, vilket ofta blir fallet om man får en smartphone i ung ålder. Man vill att barnen ska syssla med lekar där de kan använda sin kreativitet, och att lekarna simulerar dem fysiskt.

Med en smartklocka för barn kan du hålla koll på var de befinner sig, utan att de fastnar vid en skärm hela dagarna. Dessutom är det ofta ett mer ekonomiskt val – normalt är de billigare än smartphones, med god marginal.

Fördelar med att skaffa en GPS klocka

Fördelarna nämndes kort här ovan. Det är en enhet som kan användas för att få bättre koll på sina barn, samtidigt som det inte är något som kan vara ett hinder för deras utveckling. Några andra praktiska fördelar är som följer:

 • Tappas inte bort lika lätt. Många föräldrar till mindre barn med smarttelefoner har nog fått köpa en ny när telefonen har tappats bort. Man har den i olika fickor, i väskor och tar fram den och stoppar ned den på regelbunden basis. En GPS klocka för barn sitter däremot fast på armen – och det finns normalt inget behöv av att ha den.
 • Uppmuntrar till fler aktiviteter. En smarttelefon kommer med tillgång till ett nästan ovänligt stort utbud av roliga spel och appar. En smartklocka kan i vissa fall ha appar, men det är inte på samma nivå som smarttelefonerna. Det här gör att barnen kan fokusera lek och stoj ute i naturen – utan att du behöver oroa dig för var de befinner sig.
 • Inte lika stöldbegärlig. En GPS klocka är billigare än en smartphone, och bara det gör att den kanske inte är lika stöldbegärlig. Framförallt är den dock svårare att stjäla, eftersom den sitter fast på barnets arm hela tiden.
 • Ofta hållbara. Det finns olika typer av klockor, givetvis, men många modeller på marknaden är hållbara och vattentäta, vilket möjliggör lek och äventyr i både ur och skur.

Hjälp och stöd vid assistansfrågor

Vare sig man nyligen har fått personlig assistans beviljad eller om man har haft det under en längre tid kan man ha många frågor utan att riktigt veta vart man ska vända sig. För att hitta oberoende hjälp kan man alltid vända sig till en assistansförmedling för råd och stöd, både om man för första gången ska välja eller om man funderar på att byta anordnare. Man kan bland annat få hjälp med att utvärdera assistansbolag så att man hittar ett som matchar ens egna krav och önskemål men också med mycket annat.

Välja eller byta assistansbolag

Den som är beviljad personlig assistans är fri att själv välja vilket företag som ska verkställa den. Idag finns enormt många privata aktörer i branschen och det kan vara riktigt svårt att veta hur man ska tänka när det blivit dags att välja. Har man ett som man inte känner sig nöjd med kan det också vara läge att byta och då ser processen ungefär likadan ut.

När man vänder sig till en assistansförmedling för hjälp kommer man tillsammans att utvärdera flera olika assistansbolag för att se vilken som bäst matchar kraven. Det är ett noggrant arbete som utförs för att hitta den anordnare som uppfyller dina personliga krav och önskemål allra bäst och för det krävs flera steg. När man sedan har hittat matchande företag fortsätter processen med personliga möten och granskning av flera olika punkter av verksamheten.

Tryggt med hjälp

Att anlita en assistansförmedling istället för att leta, utvärdera och granska olika assistansbolag på egen hand underlättar mycket och dessutom är det väldigt tryggt. En assistansförmedling ställer höga krav på verkställarna och ser till att både besöka och granska ägarna ordentligt. Man pratar också med flertalet kunder för att ta reda på deras uppfattning vilket ger bra referenser att gå efter för dig som ska välja. Du som assistanstagare får prickfri och oberoende rådgivning och vägdelning till att fatta ett otroligt viktigt beslut som kommer påverka ditt vardagliga liv.

Att utvärdera och välja ett assistansbolag är ingen enkel uppgift, allra helt inte på egen hand. Med den oberoende hjälp som finns i form av assistansförmedlingar får man bra hjälp och svar på alla tänkbara frågor som rör assistansen. Givetvis kan man få hjälp med andra saker är att bara välja eller byta bolag också – man kan till exempel få hjälp att ansöka om personlig assistans, något man gör hos försäkringskassan.