Bostadsrättsföreningar: Pantsättning

Om du vill ta lån finns det olika vägar att gå. Om du är en ägare till en bostadsrättsförening kan du till exempel använda dig av din bostad som säkerhet för att få lån. Här berättar vi mer om pantsättning av en bostadsrättsförening!

Vad innebär pantsättning på bostadsrättsföreningar?

Pantsättning på en bostadsrättsförening innebär att man tar lån med sin bostadsrätt som säkerhet. Bostadsrätten pantsätts med andra ord. Pantsättningen sker mellan dig som bostadsrättshavare och långivaren, till exempel en bank. När en bostadsrätt pantsätts innebär det att långivaren eller den så kallade panthavaren har företräde till utdelning vid en så kallad utmätning av bostadsrätten. Utmätning sker vid bostadsrättshavarens konkurs eller vid en tvångsförsäljning. Med andra ord: Om låntagaren inte kan betala lånet får långivaren rätt till bostadsrätten och kan därmed få tillbaka sina lånade pengar. Långivaren, till exempel en bank har vid en pantsättning alltid första rätten av bostadsrättföreningen. Betalar inte bostadsrättshavaren, alltså låntagaren, kan långivaren kräva in panten genom att först ansöka om betalningsföreläggande och därefter begära verkställighet, det vill säga utmätning hos kronofogdemyndigheten.

Registrering av pantsättning

För att en panträtt ska vara giltig krävs dels en korrekt pantsättning av bostadsrätten från bostadsrättshavaren till långivaren dels en underrättelse till bostadsrättsföreningen om pantsättningen. Denna underrättelse kallas denuntiation. Pantsättningen kan föst bli juridiskt bindande för långivaren sedan föreningen blivit underrättad om pantsättningen, något som alltid sker skriftligen på särskilt formulär. En muntlig underrättelse är också giltig men kan bli svår att bevisa att den ägt rum.  När föreningen underrättas om pantsättningen är föreningen skyldig att notera pantsättningen i lägenhetsförteckningen. Detta kallas registrering av pantsättning. Panthavarens namn, vanligtvis en bank eller annat kreditinstitut, ska föras in i förteckningen med datum för noteringen. Föreningen är skyldig att återsända långivarens exemplar av formuläret med intyg om att låntagaren är medlem i föreningen och innehavare av bostadsrätten samt upplysa om tidigare pantnoteringar som kan finns registrerade i lägenhetsförteckningen. Det är mycket viktigt att pantnoteringen genast förs in i registret. Förmånsrätten för panthavaren är beroende av i vilken tidsordning noteringen i lägenhetsförteckningen ägt rum. Slarv med sådana anteckningar kan leda till skadeståndskrav mot styrelsen, om slarvet lett till förlust för panthavaren eller bostadsättshavaren.

Tänk också på att vid pantsättning av bostadsrätt behöver inte något kreditbelopp anges. En bostadsrätt kan pantsättas hur många gånger som helst och föreningen kan aldrig neka en medlem att pantsätta sin lägenhet. Bostadsrättshavarens make eller maka, registrerade partner eller sambo måste godkänna pantsättningen om det är deras gemensamma bostad. I annat fall är pantsättningen inte giltig fullt ut. För att underlätta för bostadsrättsföreningen kan det vara bra att se till att man har koll på pantbreven genom ett pantregister för bostadsrättsförening slipper man överraskningar.

Ekonomi och beräkning

Oavsett verksamhet och fastighet är ekonomi av största betydelse för att man skall kunna agera i tid. En fastighet kräver stor omvårdnad för att inte stagnera. När man väl kommit till punkten för akuta åtgärder kan det handla om stora summor som behöver ut omgående. Här visar det sig om man gjort en korrekt bedömning när det kommer till räntor, skuldnivåer och tidigare investeringar. Fastigheter och deras ekonomiska profil är någonting man kan studera på en rad olika platser. Via denna sida om ekonomi går det att hitta åtskilligt matnyttigt för såväl privata som kommersiella fastigheter.

Publicerat i: BRF