Vanliga orsaker till behov av datorhjälp i Malmö

Datorer kan som bekant orsaka en mängd olika problem. Här tittar vi närmare på några en de vanligaste anledningarna till att privatpersoner plötsligt får i behov av datorhjälp i Malmö: att datorn plötsligt har blivit långsam. Vi kommer även ge några tips på hur du själv kan avhjälpa detta.

Långsam dator

En av de vanligaste anledningarna till att företag som tillhandahåller tjänster inom datorhjälp kontaktas av privatpersoner är långsamma datorer. En dator som plötsligt har blivit långsammare än normalt kan orsaka mycket huvudbry och stor frustration. Nedan följer några av de åtgärder du kan vidta för att försöka snabba upp din dator:

  • Starta om datorn. Om din dator inte nyligen har startats om, bör du alltid göra en omstart innan du försöker med andra lösningar.
  • Kontrollera bakgrundsprogram. En av de vanligaste anledningarna till att en dator plötsligt blir långsammare är att många program körs samtidigt i bakgrunden. Du bör då försöka ta bort eller inaktivera några av dessa, samt förhindra att vissa uppstartsprogram körs varje gång datorn startas.
  • Radera tillfälliga filer. I takt med att en dator kör diverse program, lagras tillfälliga filer på hårddisken. Genom att reda dessa kan du ofta öka datorns prestanda. Det finns vissa verktyg som du kan använda dig av för att utföra denna åtgärd. Du kan dock behöva manuellt leta upp den mapp på din dator där dessa filer laddas och radera dem allihop.
  • Kontrollera tillgänglig utrymme på hårddisken. Om datorn får slut på ledigt utrymme att använda, kommer den bli seg och inte kunna köra vissa program. Du bör därför säkerställa att det finns åtminstone 200-500 MB ledigt utrymme på hårddisken. Detta utrymme kan nämligen användas av datorn för att lagra tillfälliga filer m.m.
  • Genomsök datorn efter skadlig programvara. Idag är skadlig programvara såsom spionprogram en vanlig orsak till många datorproblem, inklusive att datorn blir långsam. Även om du har ett antivirusprogram installerat på datorn, rekommenderar vi att du söker igenom den med hjälp av ett program som kan upptäcka skadlig programvara.

Om du är i behov av mer handfast datorhjälp i Malmö, rekommenderar vi dig att kontakta ett lokalt företag som kan tillhandahålla detta.