Webbplatsinfo – Jurist Info

Jurist Info är en webbplats som har samlad information om juridik och vilka områden en jurist kan arbeta inom. Det går inte att skicka in frågor eller vända sig till Jurist Info för att få hjälp med juridiska problem. Det är enbart en faktabaserad sida med fokus på att arbeta som jurist.

Från utbildning till lön

 • Funderar du på att utbilda dig inom juridik?
 • Undrar du vilken utbildning som krävs?
 • Vill du veta genomsnittliga löner för dessa yrken?

I detta fall är Jurist Info en informationskälla som kan användas. Kortfattat så presenteras här information från ”tanken till att bli jurist” till att första arbetsdagen är avklarad.

Utbildning

För att jobba inom juridik i Sverige krävs i regel en relativt lång utbildning. Vi har en generellt hög tilltro till rättsväsendet och att det ska gå korrekt till. Därför finns både långa utbildningar och krav som ställs för att få jobba inom området.

Utbildningar finns både inom högskolor och universitet och finns tillgängliga över hela Sverige. Så länge som utbildningen är inom högskola eller universitet är de studiestöd-berättigade. En del väljer däremot att studera utomlands och på privata skolor vilket innebär att hela summan behöver betalas privat.  Att utbilda sig utomlands innebär däremot en risk att utbildningen inte kommer vara giltig i Sverige.

Vilka är arbetsuppgifterna?

Grundläggande uppgifter är att tolka lagar och regler för att därmed bistå privatpersoner, företag och myndigheter att kunna agera enligt gällande lag. Det kan därmed exempelvis handla om att utforma och tolka avtal likväl som att försvara personer vid en domstolsförhandling. Men den röda tråden är just att ”tolka” Sveriges lag.

Uppgifterna skiljer sig därmed kraftigt åt mellan de olika rollerna inom området. På Jurist Info tas bland annat följande yrken upp och förklaras kortfattat:

 • Åklagare
 • Advokat
 • Domare
 • Affärsjurist
 • Skattejurist
 • Företagsjurist

I de artiklar som presenteras om dessa områden visas även genomsnittliga löner. Överlag är jurist ett högt betalt jobb och det är inte ovanligt med ingångslöner på närmare 35 – 40 000 kr. En nivå som sedan höjs beroende på utbildning och erfarenhet.

Kortfattat om Jurist Info

 • Webbplats om juridik och att jobba inom detta område
 • Artiklar främst riktade mot dig som funderar på att studera eller jobba
 • Ger inte någon rättslig hjälp eller kontaktmöjlighet till jurist