Arbetsmarknad och lön för läkare – för dig som ska börja plugga

För den som gör sig beredd på att söka till universitet och tänker sig en professionell framtid inom ett yrke som verkligen gör skillnad i samhället, kan läkarutbildningen vara intressant. Förutom att läkares löner är attraktiva är även framtidsutsikten för yrkesgruppen positiv. Enligt Arbetsförmedlingen har specialistläkare stora möjligheter till arbete på såväl kort sikt, det vill säga inom ett år, som medellång sikt, vilket är en femårsperiod från idag.

Att utbilda sig till läkare

Ett bra förberedande gymnasieprogram för den som planerar att bli läkare är Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap. Det går naturligtvis att läsa andra program också, men då krävs sannolikt tilläggskurser för att bli behörig att söka till läkarprogrammet. Läkarprogrammet är 5,5 år långt och följs upp av en AT (allmäntjänstgöring) på mellan 18 och 24 månader. Endast efter att ha avslutat AT är det möjligt att ansöka om läkarlegitimation. Förutom medicinska kunskaper är vissa personliga egenskaper mycket viktiga för att bli en framgångsrik läkare. Empati, ansvar och respekt för människor är endast ett fåtal exempel på denna typ av egenskaper.

Statistik och lön för läkare

Anledningen till att läkaryrket har goda framtidsutsikter är att arbetsmarknaden är väldigt bred. Sedan ett par år har det varit relativt hög konkurrens om AT-tjänsterna på Sveriges sjukhus och detta förväntas hålla i sig. Däremot kommer framför allt specialistläkare att vara särskilt eftertraktade på arbetsmarknaden inom en fem- till tioårsperiod. Detta beror till stor del på att den svenska befolkningen i genomsnitt lever längre. När det gäller löner beror den individuella lönesättningen naturligtvis på ett antal olika faktorer – inte minst hur väl den enskilde läkaren lyckas löneförhandla. Det nedanstående redogör genomsnittlig lön för läkare i olika utbildningssteg.

  • AT-läkare. Medellönen för allmäntjänstgöringsläkare ligger på runt 34 000 till 36 000 kronor per månad.
  • ST-läkare. För läkare på specialiseringstjänstgöring ligger medellönen på cirka 50 000 kronor per månad.
  • Specialistläkare. Specialistläkare tjänar i genomsnitt cirka 79 000 kronor i månaden.

För samtliga ovanstående gäller att beroende på var i landet man befinner sig och hur stor efterfrågan är i just den regionen, finns stor möjlighet att förhandla ens lön.