Astrologi låter stjärnorna visa dig vägen framåt

Det kan kännas frestande för många människor att avfärda astrologi som rent hokus pokus. Andra ser ner på denna vetenskap och tycker att den främst hör hemma i en tonårstidning eller liknande. Men faktum är att denna konst att tyda stjärnorna inte bara är uråldrig utan också hjälper oss människor att bättre förstå våra inre världar såväl som den yttre världen runt omkring oss. Den har förvisso fluktuerat i popularitet under årens gång men den har alltid funnits där och idag har dagens ungdom funnit intresse för denna lära om stjärnorna.

Fördelarna med astrologi för dig som vill få en ökad förståelse

Det finns många fördelar med att använda sig av astrologi i vardagen:

  • Definierar tidsmässiga cykler. En av de mest påtagliga fördelarna är att denna lära hjälper oss att definiera en cykel början, mitt och slut. Därmed kan den hjälpa oss att förstå var vi befinner oss i den process som vi är i. Detta gäller oavsett om du går igenom en större förändring i ditt liv eller om du försöker värdera om en vänskap. Du kan få vägledning i vilket som är det nästa steget för dig att ta.
  • Beskriver det underliggande syftet. En annan fördel är att denna lära beskriver det underliggande syftet i våra erfarenheter. Till exempel kan du använda den för att få reda på varför du går igenom en svår och utmanande tid i din karriär, i ditt förhållande eller i något annat sammanhang. Du får veta vad som döljer sig under ytan och ligger till grund för denna upplevelse. Dessutom kan du få hjälp att se den större helheten och acceptera den utan att vara dömande.
  • Håller koll på cykler i ditt liv. Ytterligare ett sätt att använda astrologi är för att hålla koll på olika cykler i ditt liv. Till exempel kan du ta reda på när Uranus och Venus tidigare har interagerat med varandra och hur din nuvarande upplevelse är kopplad till planeternas tidigare interaktion. Mönster som dessa låter dig dra lärdomar om dig själv ur ett större perspektiv och med hänvisning till livets övergripande cykel.

Så om du vill lära dig att förstå dig själv och din omvärld bättre bör du inte vara alltför snabb med att avfärda denna lära som hokus pokus!