Säkerhet som uppnås med kamerabevakning

I de flesta kompletta paketlösningar inom företagslarm ingår kamerabevakning. Det innebär att ett par kameror monteras upp i eller utanför företagets lokaler. En lösning som ger trygghet på flera olika sätt.

Vid överfallslarm – Visar vad som händer

Om en anställd aktiverar ett överfallslarm kommer video från larmets kamerabevakning direkt att visas för larmbolaget. De kan direkt se situationen och agera på ett korrekt sätt. Det är ju exempelvis mycket stor skillnad på hur väktare och larmoperatör ska agera vid:

 • Brand
 • Överfall
 • Snatteri
 • Allmänt orolig situation
 • Sjukdomstillstånd

Tack vare kamerorna kan operatören agera snabbt och skicka den hjälp som behövs.

Kamerabevakning motverkar stölder och skadegörelse

Det finns flera undersökningar som visar att kamerabevakning både minskar antalet stölder samt tillfällen av skadegörelse. De som kommer in i företagets lokaler ser kamerorna och vet att de är ”iakttagna”. Eftersom det blir en proaktiv åtgärd är det visserligen svårt att mäta dess exakta effekt men A/B-studier visar att det har en avskräckande effekt.

Kameror kan bevaka utan att identifiera

Övervakningskameror får enbart monteras så att de filmar i den butik som ska skyddas. De får inte vara vridna så att förbipasserande utanför blir filmade. Detta gör det ibland svårt att bevaka utanför offentliga byggnader och på allmänna platser. En lösning är att använda värmekameror. Dessa identifierar inte personen men larmbolaget kan ändå se om personen försöker göra inbrott, utför skadegörelse eller annan olaglig verksamhet i närheten av byggnaden.

Trygghet – Vem står vid entrén

Företag som har en låst dörr i entrén kan använda kamerabevakning för att identifiera vem det är som vill komma in. När någon ringer på dörren kan de anställda direkt se, i appen eller via en dator, vem som står vid dörren.

Kommunikation via video och ljud

En del kameror har även högtalare och mikrofon. Detta för att underlätta kommunikation via kameran. Används kamerabevakning, med denna tekniska lösning, kan larmoperatören direkt kommunicera med den som aktiverat larmet.

 • Inbrott / Skadegörelse / Misshandel
  Är det någon obehörig som tagit sig in i företagets lokaler kan operatören påtala att personen är upptäckt samt att väktare och polis är på väg.
 • Sjukdom
  Är det någon som är sjuk kan en tydligare sjukdomsbild förmedlas vilket gör det lättare för sjukvården att ge rätt hjälp.