Bandningsverktyg för manuell bandning

Bandningsverktyg för manuell bandning

Det finns framför allt två olika typer av utrustning för bandning att välja mellan: bandningsverktyg och bandningsmaskiner. Det finns både manuella och automatiska bandningsverktyg, och de manuella verktygen används främst då bandningsvolymerna är lägre. Automatiska bandningsverktyg å sin sida används vanligtvis vid högre volymer. De automatiska verktygen är ofta batteridrivna. Både de manuella och de automatiska verktygen finns även tillgängliga som kombinerade verktyg, vilka både kan banda och skära av bandet.

Att använda ett bandningsverktyg har sina fördelar: verktyget ger en flexibilitet och rörelsefrihet, och kan användas för att banda produkter av olika storlek. Handhållna bandningsverktyg lämpar sig bäst för bandning av paket med en medeltung vikt samt för de användare som värdesätter flexibilitet. Ett manuellt verktyg för bandning har ett brett användningsområde och ger en relativt låg kostnad för varje bandning. Vissa bandningsverktyg är så pass avancerade att det räcker med att trycka på en enda knapp för att utföra en bandning. Till skillnad mot vad många tror, kan bandningsverktyg används till såväl lättare som tyngre applikationer. Dessa verktyg har en hög användbarhet och en lägre prislapp än en bandmaskin.

Moderna bandningsverktyg

Bandningsverktyg som används för att banda exempelvis pallar har blivit allt viktigare i takt med att nya tekniker för transport har utvecklats. De tidigare handverktygen för bandning ställde höga krav på arbetarnas styrka och medförde även en högre skaderisk vid användning. Med dessa äldre bandningsverktyg kunde det dessutom ta flera minuter att banda ett föremål med ett enda band. Genom att använda dessa verktyg en hel dag skulle man jämfört med moderna bandningsverktyg skulle man minska såväl minska produktiviteten som förlora tid.

De moderna bandningsverktyg som idag finns på marknaden är lätta och enkla att använda. De väger vanligtvis endast 3-4 kilo istället för 10-25 kilo som de äldre modellerna. Den lägre vikten gör verktygen enklare att hantera och minskar dessutom skaderisken. Till råga på allt är de nya elektroniska bandningsverktygen upp till sex gånger snabbare. Detta innebär att det inte behöver ta mer än 30 sekunder att fästa ett band. Att investera i moderna verktyg för bandning är ett omedelbart och effektivt sätt att öka produktiviteten på företaget.