Mekaniska vs elektroniska komponentgrupper

Alla tillverkare av komponentgrupper tillhandahåller såväl mekaniska som elektroniska alternativ med olika modellnamn. När det gäller alternativ för elektronisk växling är Shimano, SRAM och Campagnolo ledande på marknaden. Campagnolos EPS (Electronic Power Shift), Shimanos Di2 (Digital Integrated Intelligence) och SRAMs eTap (electronic tap) är tre populära alternativ för elektronisk växling. Shimano och Campagnolo använder sig av kablar för att driva de främre och bakre växelförarna, medan eTap från SRAM är den första trådlösa komponentgruppen och kommunicerar mellan växelförarna och växelreglagen på ett liknande sätt som bluetooth.

Här tittar vi närmare på mekaniska och elektroniska växlingssystem. Vi går dels igenom hur de fungerar och lista även för- och nackdelarna med respektive typ av system. Förhoppningsvis kan denna information hjälpa dig att avgöra huruvida mekanisk växling eller elektronisk växling är rätt för just dig.

Fördelar och nackdelar med mekanisk växling

Vix mekanisk växling går kablar från växelreglagen längs cykeln till de främre och bakre växelförarna. Genom växelreglagen kan du antingen dra åt eller släppa efter kablarna, vilket leder till att växelförarna antingen växlar upp eller ner. Fördelarna med mekanisk växling är dels den lägre vikt som det innebär när inget batteri krävs för växlingen och dels att denna typ av växling har en lägre prislapp. Många cyklister upplever också att den mekaniska växlingen ger en mer naturlig känsla.

Nackdelarna med mekanisk växling jämfört med elektronisk växling är att växlingen inte är lika felfri, då kablarna måste fungera som de ska, samt att det kan vara svårt att installera kablarna på vissa typer av ramar. Dessutom behöver hela växlingssystemet justeras på regelbunden basis.

Fördelar och nackdelar med elektronisk växling

Elektronisk växling aktiveras istället via kablar som sänder en signal, eller via trådlös teknologi. Fördelarna med elektronisk växling är att växlingen är väldigt exakt, inte behöver justeras på samma sätt som mekanisk växling, ger enklare växling och att en udda ramform inte innebär något hinder för installation av växlingssystemet. Det går dessutom att programmera växlarna samt ladda ner information om växlingens effektivitet. Nackdelarna med elektronisk växling är att systemet endast fungerar när batteriet är laddat, samt den högre prislappen och den tyngre vikten än mekaniska växlingssystem. Många ser elektronisk växling som framtiden inom cykling och det kommer troligtvis blir fler och fler racercyklar som använder just den varianten, vilken är den cykeltyp som använts vid lopp som Cykelvasan till exempel.