Vanliga frågor om attefallshus

Att bygga till ett attefallshus på tomten är ganska vanligt. Det krävs vanligtvis inget bygglov och är ett relativt enkelt sätt att få mer boyta eller förvaring på egendomen. Även om det är vanligt, så är kanske inte kunskapen om dom särskilt utbredd. Vid en sökning på ”attefallshus” på en populär sökmotor dykar populära frågor upp. Här tar vi upp några av de mest ofta ställda frågorna av svenskarna – och ger svar på dem.

Innehåll:

  • Får man ha toalett i attefallshus?
  • Kan kommunen neka mig att bygga det?
  • Hur lång tid tar det att bygga?

Får man ha toalett i attefallshus?

Ja, det får man. Även badrum och kök är tillåtet att bygga in. De är tillåtet att använda dom som permanentbostäder, så givetvis är det särskilt lägligt att kunna ha alla bekvämligheter.

Kan kommunen neka mig att bygga det?

Som regel, så kan de inte göra det. Attefallshus är bygglovsbefriade, även om det finns vissa undantag. Ett exempel på när du måste ansöka om bygglov, vilket kommunen kan godkänna eller neka, är om du vill bygga i ett område som anses vara särskilt värdefull miljö.

I övrigt får husen strida mot områdesbestämmelser och bestämmelser i detaljplan. Om du äger en tomt där du redan nyttjat byggrätten till fullo, så kan du ändå bygga. Samma gäller det som kallas för prickmark.

Hur lång tid tar det att bygga?

Det varierar naturligtvis ganska kraftigt, bland annat beroende på hur stort huset är och hur det skall byggas. Det kan verka som en ganska enkel och snabb process att beställa en byggsats och sätta ihop huset själv – men räkna med att tar tid.

Utgå ifrån att det normalt tar ungefär ett år från planerande till inflyttning. Du kan göra att processen går snabbare genom att ta in hantverkare som bygger det mesta åt dig. Vill du spara pengar, men är okej med att det tar lite längre tid, så kan du utföra större delar av arbetet själv. Att bygga huset och förbereda tomten kan i sig ta över ett halvår – därutöver ska du förmodligen anpassa huset tillsammans med en arkitekt och få klartecken av kommunen för byggstart.

Bara att få klartecken från kommunen kan ta flera månader om de har långa handläggningstider. Bor du i en kommun med kortare handläggningstider kan det ta några veckor för detta – men det här kan vara lite svårt att räkna på, på förhand.

Tänk på detta om du ska rita bygglovsritningar själv

Många väljer att anlita en firma för att få sina bygglovsritningar utförda. Att man gör det själv är dock inget ovanligt. Det är dock viktigt att de är fackmannamässigt utförda och ritade på riktigt vis, då det finns en gemensam standard för hur det ska se ut.

Låter det avancerat? Det är kanske inte så svårt som man tror. Men det finns ett antal saker som du behöver tänka på. Bland annat behöver du rita på ett vitt papper och göra det skalenligt. Här nedan har vi samlat ett antal saker att ha i åtanke. Det är kanske inte en komplett list – men kan hjälpa dig på traven.

Läs följande innan du börjar med dina bygglovsritningar

  • Använd ett vitt papper. Det här kanske låter självklart, men det är viktigt att du använder ett vitt papper. Dock kan det vara bra att hjälp av ett rutat papper för att få fram en “kladd”, eller en första skiss. Att kunna förhålla sig till rutorna kan tyckas enklare, men viktigt är alltså att ritningen sedan överförs till ett blankt, vitt papper som skickas in med bygglovsansökan.
  • Det måste vara skalenligt. Dina bygglovsritningar måste vara skalenliga för att kunna bedömas av kommunen. Vanliga skalor är 1:100 och 1:50. Använder du 1:50 innebär en meter två cm på ritningen, använder du 1:100 innebär en meter en cm på pappret. Det behöver inte vara någon exakt skala i sig, men det behöver anges och hela ritningen måste vara just
  • Använd ritverktyg för att göra det snyggare. Var mycket noggrann och använd ritverktyg som till exempel linjal för att göra det rakare, tydligare och snyggare.
  • Titta på mallar och exempelritningar. Exempelritningar finns det gott om på nätet. Sök i valfri sökmotor på fraser som “bygglovsritningar mall” eller “exempel på bygglovsritningar” och du bör finna flertalet relevanta resultat.
  • Inkludera skalstock. Ha med ritningshuvud (med information) samt skalstock på pappret som du skickar med ansökan.
  • Låt det ta sin tid. Visst kan handläggningstiderna kännas frustrerande långa ibland, och det kan vara frestande att få det gjort så snabbt som möjligt. Om du behöver komplettera innebär det dock att handläggningstiderna kan förlängas markant (beroende på tiderna i din aktuella kommun). Låt det ta sin tid!