Vanliga frågor om attefallshus

Att bygga till ett attefallshus på tomten är ganska vanligt. Det krävs vanligtvis inget bygglov och är ett relativt enkelt sätt att få mer boyta eller förvaring på egendomen. Även om det är vanligt, så är kanske inte kunskapen om dom särskilt utbredd. Vid en sökning på ”attefallshus” på en populär sökmotor dykar populära frågor upp. Här tar vi upp några av de mest ofta ställda frågorna av svenskarna – och ger svar på dem.

Innehåll:

  • Får man ha toalett i attefallshus?
  • Kan kommunen neka mig att bygga det?
  • Hur lång tid tar det att bygga?

Får man ha toalett i attefallshus?

Ja, det får man. Även badrum och kök är tillåtet att bygga in. De är tillåtet att använda dom som permanentbostäder, så givetvis är det särskilt lägligt att kunna ha alla bekvämligheter.

Kan kommunen neka mig att bygga det?

Som regel, så kan de inte göra det. Attefallshus är bygglovsbefriade, även om det finns vissa undantag. Ett exempel på när du måste ansöka om bygglov, vilket kommunen kan godkänna eller neka, är om du vill bygga i ett område som anses vara särskilt värdefull miljö.

I övrigt får husen strida mot områdesbestämmelser och bestämmelser i detaljplan. Om du äger en tomt där du redan nyttjat byggrätten till fullo, så kan du ändå bygga. Samma gäller det som kallas för prickmark.

Hur lång tid tar det att bygga?

Det varierar naturligtvis ganska kraftigt, bland annat beroende på hur stort huset är och hur det skall byggas. Det kan verka som en ganska enkel och snabb process att beställa en byggsats och sätta ihop huset själv – men räkna med att tar tid.

Utgå ifrån att det normalt tar ungefär ett år från planerande till inflyttning. Du kan göra att processen går snabbare genom att ta in hantverkare som bygger det mesta åt dig. Vill du spara pengar, men är okej med att det tar lite längre tid, så kan du utföra större delar av arbetet själv. Att bygga huset och förbereda tomten kan i sig ta över ett halvår – därutöver ska du förmodligen anpassa huset tillsammans med en arkitekt och få klartecken av kommunen för byggstart.

Bara att få klartecken från kommunen kan ta flera månader om de har långa handläggningstider. Bor du i en kommun med kortare handläggningstider kan det ta några veckor för detta – men det här kan vara lite svårt att räkna på, på förhand.