Då kan du behöva farthinder för att begränsa trafik

Farthinder för att begränsa trafik är en vanlig åtgärd för att hålla nere hastigheten på olika slags fordon i trafiken. Dessa hinder är oftast fysiska hinder, såsom höjder på vägen eller gupp, som tvingar förare att sänka hastigheten.

Farthindren har visat sig vara en effektiv metod för att minska hastigheter och därmed minska risken för olyckor. Man kan dock också behöva farthinder för att begränsa trafik på vissa vägar eller i vissa områden. De kan därmed hjälpa till med att öka säkerheten för fotgängare och cyklister som vistas inom dessa områden.

Fördelar med farthinder för att begränsa trafik i vissa områden

Det finns många olika anledningar till varför trafiken behöver begränsas i vissa områden och offentliga utemiljöer. Det kan till exempel vara i bostadsområden, gårdsplaner, vid lekparker eller i centrum och torg. Farthinder passar helt enkelt väl in där man på något sätt vill begränsa trafiken för att skydda de människor som befinner sig i områdena.

Det finns därmed flera olika fördelar med att ha farthinder & väghinder för att begränsa trafik. Fördelarna är till exempel:

  • Att de är kostnadseffektiva. Att sätta upp ett farthinder är ofta en billig lösning för att komma till rätta med problemen med exempelvis obehörig trafik. Farthinder är också relativt lätta att underhålla och byta ut om de skadas eller blir slitna.
  • Att de är enkla att sätta upp och underhålla. De kan vara gjorda av olika material, som betong eller gummi. De är generellt enkla att underhålla och därför enkla att hålla rena och snygga. De kan också placeras på olika ställen på vägen, till exempel i kurvor eller i områden där många fotgängare befinner sig. Genom att de ofta har en lyftögla kan man också flytta på dem vid behov. Detta innebär dock att man behöver viss utrustning för att lyfta de hundratals kilo som farthindret väger.
  • Att de kan utformas på många olika sätt. Många farthinder kan också se olika ut och kan utformas på olika sätt beroende på behovet. Till exempel kan ett farthinder i form av en igelkott eller planteringskärl med blommor vara trevliga inslag i utomhusmiljön.