Hitta en nanny i Stockholm

För många föräldrar i Stockholm är det svårt att få vardagen att gå ihop. Dagarna går i ett med pendling till långa arbetspass, handling, matlagning, träning och (försök till) avkoppling. För att underlätta livet är det därför vanligt att ta hjälp med det viktigaste: barnen. En Nanny kan vara ett väldigt bra stöd för familjer med fullt upp, och i Stockholm finns det många exempel på Nannys som redan idag hjälper föräldrar med att se till att barnen får en trygg, meningsfull och rolig fritid.

Stort intresse – nanny i Stockholm

  • Många familjer har idag en väldigt stressig vardag, och det kan vara en stor lättnad att få hjälp med barnpassningen. När alla måsten tar mer tid än det finns timmar på dygnet är det en enorm lättnad att kunna låta en duktig Nanny hjälpa till att ta hand om barnen.
  • De flesta föräldrar har svårt att hinna med att lämna och hämta sina barn på förskola, skola och fritidshem. Genom att ta hjälp av en Nanny kommer barnet lugnt iväg och har sällskap av en trygg vuxen innan föräldern kommer hem från jobbet.
  • När schemat ser olika ut för barnen kan det vara en stor utmaning att hinna med lek, aktiviteter och läxläsning tillsammans med föräldrarna. En Nanny som har fullt fokus på barnets mående och utveckling kan stötta familjen även med detta, och bidra till att barnet får en aktiv och meningsfull fritid.

Viktigt att tänka på när man ska anlita en nanny för första gången

För att ett barn ska trivas med sin Nanny i Stockholm är det viktigt att barnet får en chans att lära känna Nannyn. Om barnet är blygt kan det vara en bra idé att lämna barnet med barnvakten en kortare stund till en början, då det är stressande för en del barn att umgås med en ny person, hur snäll hen än är. Med tiden kommer barnet sedan att bygga upp ett förtroende för sin Nanny, och längta efter att få umgås med hen. Ju mer Nannyn och barnet får lära känna varandra, desto fler fina minnen kommer de att skapa!