Teknikfonderna går starkt

Om du gillar ny teknik, och vem gör väl inte det, finns det många intressanta placeringsmöjligheter. De branscher som teknikfonder investerar i är bland annat telekom, teknologi och media. Techbolagen fortsätter att leda genom att hitta på nya och okonventionella sätt att möta de krav som de moderna, smarta konsumenterna ställer. Teknikbolagen har gått bra på senare år, vilket även har gjort att teknikfonderna har haft en positiv värdeutveckling. Men hur ser framtiden ut för teknikbranschen?

Det korta svaret är att den ser väldigt ljus ut. Teknikindustrin har länge varit väldigt konsumentfokuserad, men teknikbolagens möjligheter har på senare tid breddats väsentligt. Några av de viktiga sakerna att ha i åtanke är följande:

  • Den nya tekniken som till exempel robotteknik, virtuell och förstärkt verklighet (VR och AR), 3D-utskrifter och artificiell intelligens (AI) öppnar upp enorma områden fyllda med nya möjligheter.
  • Kognitiva tekniker såsom maskininlärning, mönsterigenkänning och big data förbättras ständigt, och det är idag svårt att förutse på vilka sätt dessa tekniker framöver kommer att påverka utvecklingen inom olika sektorer.
  • Blockchain, vilket är grunden för den digitala valutan bitcoin, kan komma att förändra såväl finanssektorn som alla företag som hanterar transaktioner av stora mängder data.
  • Sakernas internet (IoT) är fortfarande ett barn i sin linda. Vilka möjligheter denna teknik kommer att öppna upp för är idag svårt att föreställa sig.
  • Nätbaserade produkter och tjänster är ett annat område som spås en ljus framtid.

Ett tryggt alternativ i en oviss tid

Det är alltid svårt att sia om framtiden och även om teknikbranschen kan komma att fortsätta utvecklas väldigt positivt, kan det också vara så att vi närmar oss en teknikbubbla. Ett sätt på vilket du som fondsparare kan försöka skydda ditt sparande från bubblor som spricker och börsmarknader som går ömsom upp och ömsom ner, är att anlita ett proffs som Advisor Fondförvaltning.

En aktiv fondförvaltare som Advisor Fondförvaltning ger dig de fördelar som ett långsiktigt sparande ger, samtidigt som de har den flexibilitet som krävs för att kunna agera snabbt om så krävs. Om teknikbranschen går starkt kan du lita på att Advisor Fondförvaltning placerar i bolag som verkar i branschen.

Vi lever dock i en föränderlig tid där det mesta runt omkring oss utvecklas i en rasande takt. En professionell fondförvaltare som till exempel Advisor Fondförvaltning håller sig ständigt ajour med händelseutvecklingen på världens börsmarknader och analyserar det ständigt växande utbudet av fonder. Det gör att du kan ägna din tid och energi på andra saker.