Hur fungerar slyröjning i Stockholm i praktiken?

Hur fungerar slyröjning i Stockholm i praktiken?

Slyröjning är ett krävande jobb även för professionella skogsarbetare som är vana att jobba i skogen. Det bästa är att påbörja slyröjningen långt in i skogen och sedan jobba sig utåt. Skogsarbetare tar alltid bort ganska mycket sly och grundregeln är att man lämnar cirka 2 meter mellan varje träd. Det innebär i praktiken att du ska kunna gå med armarna utsträckta utan att dina armar slår emot några träd. Man måste också ta hänsyn till markens kvalité när man utför slyröjning i Stockholm. En näringsfattig jord klarar av färre träd än en näringsrik mark och vissa träd som till exempel gran behöver mer utrymme när de växer.

Slyröjning som naturvård

När man utför slyröjning ska man alltid ta hänsyn till naturen och dess förutsättningar. En professionell röjare vet exakt hur man tar till vara naturens resurser på bästa sätt. Till exempel sparar de alltid det sly som växer nära sjöar och andra vattendrag. Slyn ger skugga som motverkar att skogen växer igen och för höga temperaturen i vattnet. Det är också viktigt att låta en del sly vara kvar så att rötterna kan binda jorden. Skogsarbetarens expertkunskap behövs också när man ska välja ut vilka träd som skall tas bort. Sälg och rönn är exempel på träd som inte behöver tas bort eftersom de äts upp av vilda djur.

Kan jag utföra slyröjning på egen hand?

Det enkla svaret på den frågan är ”ja”. Det går att utföra slyröjning i Stockholm på egen hand, särskilt om det är ett mindre område. Det tar dock ganska lång tid och är påfrestande för din kropp. Ofta står man länge i ganska obekväma ställningar så det gäller att ha god fysik för att orka med slyröjning. Många personer tenderar att överbelasta kroppen och få ryggvärk när de har röjt sly en stund i skogen.

Hur fungerar det att anlita en skogsarbetare?

Om du anlitar en skogsarbetare så behöver du inte själv köpa speciell utrustning som röjsåg, slyröjare, arbetshandskar, skyddsglasögon, hjälm med vesir och andra redskap som behövs. Du bör alltid kontakta några olika företag som jobbar med slyröjning i Stockholm för att jämföra vilka priser och villkor de har. Kostnaden för röjning skiljer sig ganska mycket åt beroende på hur många stammar som ska bort, hur stora stammarna är och områdets storlek. Priserna kan därför variera från några hundra kronor per hektar upp till flera tusen kronor.